Què és la Bioeconomia?

La bioeconomia comprèn el conjunt d’activitats econòmiques que permeten obtenir productes i serveis a partir de recursos d’origen biològic. Sempre amb la finalitat d’obtenir un triple retorn: econòmic, social i ecològic.

Estàs treballant en projectes com podrien ser?

Foment de la silvicultura encaminada a l'obtenció de biomassa forestal, al foment del turisme de naturalesa, la prevenció d'incendis forestals, la recuperació d’espais forestals abandonats, etc.
Foment de la ramaderia extensiva: recuperació de deveses, intervencions per millorar l'ús de l'aigua a la ramaderia extensiva, realització de projectes de digitalització i monitorització de l’activitat de pastura, etc.
Foment de l'agricultura: protegir els cultius davant dels danys d'origen climàtic, ús eficient de l'aigua als cultius, digitalització i monitorització de cultius, agricultura de precisió, etc.
Manufactura, transformació i comercialització al sector primari: obradors compartits, centres de manufactura agroforestal, foment del comerç de proximitat, desenvolupament de projectes d'economia circular per obtenir biomaterials, biofertilitzants o bioplàstics, noves formes de conservació, distribució i comercialització dels aliments, etc.
Impuls de la mobilitat sostenible.
Conformació d’una oferta conjunta de béns i serveis: plataformes web per acollir l'oferta de béns i serveis conjunta, projectes de millora de les rutes de distribució de productes agrícoles i ramaders, l’establiment d’un sistema de comercialització de cicle curt, etc.
Digitalització i interoperabilitat de la cadena de valor: digitalització d’entitats i processos; intercomunicació entre agents i foment de la integració vertical de les cadenes de valor; connexió amb universitats, investigadors, centres tecnològics, escoles de negoci, llotges, etc.
Obtenció d’energia a partir de residus (bioenergia).
Millora de l’eficiència energètica d’habitatges o edificacions.
Recuperació del patrimoni i difusió de projectes culturals: recuperació i desenvolupament de projectes patrimonials i culturals relacionats amb els sistemes de conservació i aprofitament dels recursos endògens.
TOTES aquestes activitats i MOLTES MÉS, formen part de la cadena de valor de la bioeconomia.